Dnia 22.11.2023r.  w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów, nauczycieli oraz pracowników CUW z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Dokładnie o godzinie 9.15 po usłyszeniu sygnału alarmowego pracownicy CUW, nauczyciele wraz z uczniami zachowując szkolne wytyczne przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był teren sali gimnastycznej.

Na Sali gimnastycznej nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – wicedyrektor Agnieszce Olchowskiej. Osoby przebywające w budynku bezpiecznie opuścili szkołę. Jeden uczeń w trakcie ogłaszania alarmu został na terenie budynku (był w toalecie). Brak ucznia został zgłoszony dyrektorowi. Uczeń został bezpiecznie wyprowadzony z budynku przez strażaków.
W akcji brali udział: wicedyrektor, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji  i obsługi CUW.  Łącznie ewakuowano: 126 uczniów 7 nauczycieli i 5 pracowników administracji Centrum Usług Wspólnych.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została wicerektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili do budynku szkoły na lekcje. Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. W próbnej ewakuacji brali udział strażacy z OSP Radwanice, którzy przeprowadzili ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Zespołu. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.

Dziękujemy Strażakom z OSP Radwanice Panu Krystianowi Malinowskiemu, Tadeuszowi Duczmalowi, Mateuszaowi Duczmalowi, Patrykowi Żelejko, Markowi Głuszała, Szymonowi Malinowskiemu, Łukaszowi Hofmańskiemu, Adamowi Niedośpiał, Markowi Krzysztofiak, Patrykowi Tesarskiemu za przeprowadzenie próbnej ewakkuacji i przekazanie cennych wskazówek. Dziękujemy również przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Jarosławowi Bendykowi za udział i wsparcie dzieci podczas ewakuacji.

uczniowie i strażacy na sali gimnastycznej
uczniowie i strażacy na sali gimnastycznej
uczniowie i strażacy na sali gimnastycznej