ZSP

Najnowsze informacje

Szkoła

Najnowsze informacje

Przedszkole

Najnowsze informacje

Uwaga

PrzeczytajWażne informacje

Przeczytaj koniecznie

Najnowsze informacje

  • 29 lutego 2024

Młody Patriota i jego sukces

Dnia 28 lutego 2024r. odbyła się I Powiatowa Olimpiada Patriotyczna w Polkowicach.  Wzięło w niej udział 18 uczniów klas czwartych ze szkół podstawowych z  Polkowic, Przemkowa, Wysokiej, Buczyny i oczywiście z Radwanic. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4a: Zuzanna Żyta, Wiktor Lebit oraz Bartosz Loret. Celem olimpiady było: 1. zapoznanie uczniów z historią polskich symboli państwowych i narodowych, 2. utrwalenie wiedzy dotyczącej wiadomości na polskich barw narodowych, 3. zapoznanie uczniów...

  • 27 lutego 2024

Aktywna Tablica

Nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica”. W związku z tym możliwe było doposażenie placówki w dwa  monitory interaktywne i laptop  oraz kilka programów multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi podczas zajęć specjalistycznych. Nauczyciele uczestniczą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w edukacji. Ponadto kilku z nich działa w Sieci Współpracy i Samokształcenia nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu „Aktywna Tablica”, która została utworzona przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa...

  • 18 lutego 2024

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki Data publikacji strony internetowej:01.01.2020 Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.01.2023 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub...

Procedura bezpieczeństwa

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, uczniów, rodziców i pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach

ZapisyRekrutacja do szkoły / przedszkola