1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 04 września 2023 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2023 r.
  3. Ferie zimowe – 15 – 28 stycznia 2024 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  5. Egzamin ósmoklasisty: 14-16.05.2024 r.
  6. Dodatkowe dni wolne – 02.-03.11.2023, 29 -30.04.2024, 02.05.2024
  7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2024 r.
  8. Ferie letnie – 22 czerwca-31 sierpnia 2024 r.