Dzień Górnika to uroczystość, która zapisała się w kalendarz wydarzeń szkoły. Jesteśmy mieszkańcami Dolnego Śląska, dlatego kładziemy szczególny nacisk na pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami dnia świętej Barbary patronki górników. Nasi pierwszoklasiści wyrastają w środowisku, w którym tata, dziadek lub wujek jest górnikiem, dlatego też musimy starać się przybliżać dzieciom ich ciężką pracę.

8 grudnia w naszej szkole pierwszaki zorganizowały dzień górnika. Zaproszono Pana Zenona Wojciechowskiego, który od wielu lat pracuje w kopalni ZG Sieroszowice. Ubrany w odświętny strój, opowiadał pierwszakom o historii oraz patronce górników św. Barbarze. Pokazał dzieciom wiele ciekawych sprzętów, które pomagają górnikom w pracy pod ziemia. Dzieci z zaciekawieniem oglądały film, w którym mogły zobaczyć prawdziwe górnicze maszyn, podczas pracy pod ziemią. Na koniec nie zabrakło oczywiście prezentów dla małych słuchaczy, każdy dostał kryształ soli oraz słodki upominek.

Drodzy górnicy cenimy waszą trudną i niebezpieczną pracę, dzięki której w naszych domach i szkołach jest jasno i ciepło. Pragniemy zapewnić, że wasza praca będzie dla nas wzorem. Życzymy, aby wasze dni były zawsze pogodne i spokojne. Aby czuwał nad wami DOBRY DUCH KOPALNI.