W czwartek (23.01.2012 ) w auli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach odbył się I Gminny Konkurs Pięknego Czytania. Konkurs został zrealizowany z inicjatywy nauczycieli polonistów i bibliotekarzy z Radwanic i Buczyny.. Jego celem była popularyzacja czytelnictwa i pielęgnowanie języka ojczystego. Na scenie auli stanęło 32 uczniów występujących w trzech kategoriach wiekowych: klas I-II, III-IV i V-VI.
Najpierw każdy uczestnik losował fragment prozy Jurgielewiczowej, Nienackiego, Chotomskiej lub Brzechwy. Później jego zadaniem było przeczytanie tego tekstu i oczarowanie nim słuchaczy.
Komisja konkursowa wyróżniła następujących uczniów:
W kategorii klas I-II
I miejsce Mikołaj Kałużka – SP w Radwanicach
II miejsce Blanka Waliszewska – SP w Radwanicach
III miejsce Kacper Grochowiak – SP w Buczynie
W kategorii klas III-IV
I miejsce Paulina Laszczowska– SP w Buczynie
II miejsce Karina Maciejewska -SP w Radwanicach
III miejsce Oliwia Andrejczyn – SP w Radwanicach
W kategorii klas V-VI
I miejsce Paulina Cichoń – SP w Buczynie
II miejsce Emilia Gliniak – SP w Buczynie
III miejsce Alicja Bień – SP w Radwanicach

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy drobne upominki
Patronat honorowy nad konkursem objęła wójt Gminy Radwanice Sabina Zawis.
Następny konkurs odbędzie się za rok, ale już w szkole w Buczynie.