Kl. I –III
I m. – Piotr Niedośpiał
II m. – Szymon Piastowski
III m. – Aleksandra Pochylska
Kl. IV-VIII
I m. – Laura Tarkowska
II m. – Hanna Kałużka
III m. – Mateusz Węgrzynek
Wyróżnienie: Maja Pochylska