Poczet sztandarowy szkoły – grupa (najczęściej trzyosobowa), niosąca sztandar szkoły podczas różnego rodzaju ceremonii.
Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół, instytucji
oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

Rok szkolny 2016/2017:

Skład Pierwszy:

poczet-sztandarowy-1-lite

  1. Oliwia Skrzypczak
  2. Mikołaj Kałużka
  3. Blanka Waliszewska

Skład Drugi:

poczet-sztandarowy-2-lite

  1. Antonina Niemczyk
  2. Kasper Gałęzowski
  3. Amelia Tychańska

Opiekun: mgr Kazimierz Laskowski