Nasze uczennice zostały laureatkami konkursu wojewódzkiego „Portret naszego Papieża Jana Pawła II” skierowanego do uczniów szkól podstawowych. Temat dla uczniów kl. I-III brzmiał „Ilustracja papieskiej pielgrzymki, a dla uczniów kl. IV-VIII – „Mapa wybranej papieskiej pielgrzymki”.

W kategorii klas I-III wyróżnienie zdobyła Aurelia Rachwalska, a w kategorii kl. IV-VIII II miejsce zajęła Laura Tarkowska

15 listopada w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Podsumowująca, na którą nasze laureatki wybrały się wraz z paniami: Martą Tarkowską i Anną Rachwalską.

Na Gali gościli:

Rafał Olejarz, zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD

Lucyna Kurowska-Trudzik, Dyrektor DBP we Wrocławiu

Małgorzata Calińska-Mayer – Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Tytus Czartoryski – Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji UMWD

Laureatów, gości oraz uczestników powitała Magdalena Pilińska, wicedyrektor DBP we Wrocławiu, która poprowadziła uroczystość.

Laura otrzymała nagrody z rąk p. Rafała Olejarza- z-cy Dyrektora Departamentu Spraw

Społecznych UMWD oraz p. Lucyny Kurowska-Trudzik – dyrektor DBP we Wrocławiu.

Aurelii wyróżnienie wręczyli p. Lucyna Kurowska-Trudzik- dyrektor DBP we Wrocławiu

i Tytus Czartoryski- Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji UMWD.

Jesteśmy z Was dumni!!!