Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach im. Mariana Falskiego

Ze względu na epidemie przedłużamy termin zapisu do 27 listopada 2020.
Uczniowie, w dniu 02 grudnia, otrzymają link do platformy Testportal. Nie wymaga to instalowania niczego na komputerach, pozwala na użycie dowolnego sprzętu (komputer, laptop, tablet, smartfon). Wystarczy kliknąć w przysłany link. Nie wymaga wysyłania odpowiedzi – wysyłane są automatycznie.
Konkurs odbędzie się w godzinach popołudniowych, wejście do portalu możliwe będzie od godziny 17:00 do 20:00. Czas rozwiązania będzie ograniczony.
Każdy uczeń biorący udział w konkursie zostanie nagrodzony.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach lub Szkoły Podstawowej w Buczynie który nie ukończył 13 lat.
Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres ajankowskazsp@gmail.com
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia znajduje się w załączniku.

Pytania do konkursu SKO

konkurs_SKO_karta_zgloszeniowa

Regulamin konkursu Liczyrzepka

Liczyrzepka – ogłoszenie

Organizator
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Radwanicach
Odpowiedzialny
Anna Jankowska