Nowy projekt w naszej szkole

Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 bierze udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego: “Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji, likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami oraz przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Koordynatorem projektu będzie pani Justyna Olejarz

plakat informujący o projekcie