Poniżej zamieszczam aktualną listę dzieci przyjętych do przedszkola oraz do oddziałów “0” wraz z podziałem na poszczególne grupy w roku szkolnym 2011/2012.

Grupa przedszkolna 2011/2012.