PLAKAT KONKURSU

XXXIV REGIONALNY KONKURS

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

i STROIK ŚWIĄTECZNY

TERMIN SKŁADANIA PRAC W SZKOLE 

do 30 listopada 2023r.

Prace prosimy przekazać :

Klasy 1-3 do wychowawców lub bezpośrednio do koordynatora konkursu p. Beaty Orator

Klasy 4- 8 do nauczyciela plastyki p. Anety Steciąg

Konkurs kierowany jest dla dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska  oraz całego kraju w wieku od 4 do 18 lat (bez ograniczeń wiekowych w przypadku osób niepełnosprawnych) .

Technika wykonania prac i dobór materiałów jest dowolny, jednakże
przy ocenie preferowane będzie samodzielne wykonanie wszystkich komponentów.

Wielkość prac: do  60cm szerokości podstawy.

Każda praca powinna zawierać w miejscu niewidocznym na wystawie miejscu ( np. na odwrocie, w prawym górnym rogu) następujące informacje:

  1. imię i nazwisko autora, wiek, klasa, grupa;
  2. placówka;
  3. imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod którego kierunkiem uczeń przygotował pracę oraz nr kontaktowy;
  4. nazwę konkursu i datę.

Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:

  1. od 4 do 7 lat
  2. od 8 do 11 lat;
  3. od 12 do 16 lat
  4. powyżej 16 lat

Organizatorzy przewidują cenne nagrody za czołowe miejsce
i po 10 wyróżnień w każdej grupie wiekowej.

Wszyscy biorący udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa

Podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy, wręczenie nagród
i wyróżnień odbędzie się  19 grudnia br. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, ul. Jordana 17.

WYSTAWA NAJLEPSZYCH PRAC BĘDZIE EKSPONOWANA 

od 23.12.2023r. do 02.02.2023r. w witrynach Muzeum Miedzi
         w Legnicy

Szczegółowe informacje : tel. 76 724 51 09, e-mail :  tpd.legnica@wp.pl .