Podczas Gminnego Spotkania z Mikołajem wolontariuszki Koła Przyjaciół
Dzieci działającego przy szkole pracowały w kawiarence. Opiekę nad nimi
sprawowały panie: Izabela Jokiel i Beata Orator.

wolontariuszki z panią Izą i Beatą