Podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego wolontariuszki TPD prowadziły
stoisko charytatywne, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie
małego Henia z Radwanic oraz na wsparcie Głogowskiego Hospicjum.

stoisko charytatywne
wolontariuszki
wolontariuszki