[SinglePic not found] W dniu 10 marca 2016 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbył się VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „ We Love Great Britain.” Do rywalizacji przystąpiło 27 uczniów klas IV, V oraz VI z 9 szkół z powiatu polkowickiego. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Polkowickiego. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko oraz dyrektor ZSP w Radwanicach Bogusława Niemasz.

Celem konkursu jest wyłanianie talentów, jak również wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Konkurs został podzielony na dwie części. W pierwszej części uczestnicy indywidualnie przystąpili do rozwiązywania testu gramatyczno – leksykalnego, sprawdzali również swoją wiedzę ze znajomości krajów anglojęzycznych oraz umiejętności rozumienia ze słuchu. W drugim etapie uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w grach i zabawach językowych.

Koordynatorkami konkursu były nauczycielki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, pani Alicja Dosiak oraz pani Dorota Głodowicz.

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Radwanicach i otrzymała Przechodni Puchar Starosty Polkowickiego. Szkołę z Radwanic reprezentowali:
1. Kosma Żurek
2. Amelia Tychańska
3. Weronika Woźniak
Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka języka angielskiego, pani Alicja Dosiak.

II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie w składzie:
1. Pola Kasperska
2. Albert Janik
3. Dominik Starak
Reprezentację uczniów przygotowała do konkursu pani Barbara Angulska.

III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach w składzie:
1. Wiktoria Remińska
2. Karolina Puźniecka
3. Aleksandra Jankowska
Do konkursu przygotowała uczniów pani Joanna Kamińska.

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostę Powiatu Polkowickiego.

Wszystkim dziękujemy za wspaniałą rywalizację, zwycięskim drużynom gratulujemy i oczywiście zapraszamy za rok !

GALERIA