Dnia 19 września w naszej szkole został zorganizowany
I Ogólnoszkolny Dzień Bezpieczeństwa, którego celem jest systematyczne prowadzenie zajęć praktycznych dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz drogowego przez uczniów.

Najpierw został przeprowadzony alarm ewakuacyjny, którego istotą było sprawdzenie umiejętności organizacyjnych oraz warunków ewakuacji uczniów z obiektu szkolnego. Wszyscy dobrze się spisali, ponieważ sprawnie potrafili opuścić szkołę w wypadku zagrożenia pożarowego.

Następnie strażacy, w szczególności w osobie p. Krystiana Malinowskiego, pokazali uczniom zgromadzonym w sali gimnastycznej sposób udzielania pierwszej pomocy.

W drugiej części uczniowie oglądali filmy instruktażowe na temat przestrzegania zasad w ruchu drogowym. Na koniec podczas spotkań z wychowawcami w klasach podsumowali działania, które odbyły się w  tym dniu w szkole. Nad całością czuwali nauczyciele odpowiedzialni za edukację o bezpieczeństwie w placówce: p. Gabriela Węgrzynek, p. Katarzyna Frankowska i p. Marta Tarkowska. Prezentację dla uczniów pt. “Bezpieczna szkoła – bezpieczni uczniowie” – przygotowała p. Anna Jankowska.