W dniu 15 marca 2012 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach odbył się IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „We love Great Britain”.

W konkursie udział wzięło 30 uczniów klas IV, V i VI z 10 szkół podstawowych powiatu polkowickiego.
Koordynatorami konkursu były Panie: Alicja Dosiak, Ewa Antał-Żybura – nauczyciele j. angielskiego w ZSP Radwanice.
Konkurs składał się z kilku części. Dzieci musiały wykazać się znajomością gramatyki języka angielskiego oraz wiedzą o Wielkiej Brytanii.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Grębocic,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Chocianowa,
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Polkowic.
Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie szczególnie chętnie uczestniczyli w konkurencji w formie gier i zabaw z językiem angielskim.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.