W ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień w szkole w dniu 16 października 2012 r. został zrealizowany etap szkolny wojewódzkiego konkursu skierowanego do uczniów klas IV-VI.
Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Kurator Oświaty przy współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrażanie ich do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych. Udział w konkursie daje okazję do samopoznania i porównania osiągnięć z efektami uczniów z innych szkół.