Zielona szkoła – to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Ma spełniać określone cele dydaktyczno – wychowawcze i integracyjne. Uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty, niż nauka w szkolnej ławce.  Dzięki temu nasi uczniowie mieli szansę bezpośredniego poznawania przyrody, a jednocześnie możliwość bezpośredniego przeżywania i działania.

15.04.2016 roku z samego rana wyruszyliśmy w podróż. Nasza grupa składała się z 37 uczniów – klasa IIIA i IIIB oraz wychowawców, przewodnika i rodzica. Przed wyjazdem żegnali nas rodzice oraz  pani dyrektor, która życzyła nam szczęśliwej podróży.

Nasze miejsce zakwaterowania to Dom Wczasów Dziecięcych w Bukowcu. Wydaje się, że los postanowił nam nagrodzić wcześniejsze zmartwienia i obawy, bo w ośrodku czekały na nas smaczne posiłki, zawsze życzliwy personel, a pogoda była wymarzona na wędrówki.

Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony różnymi atrakcyjnymi zajęciami, spacerami i zabawami oraz wycieczkami. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Uczniowie podczas pieszych wędrówek mieli okazję poznać malowiniczo położoną miejscowość na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, otoczoną pięcioma stawami. Dzieci oprócz codziennych zajęć uczestniczyły w licznych konkursach, turniejach sportowych. Nie zabrakło takich atrakcji jak: ognisko czy dyskoteka.

Podczas ,,zielonej szkoły” odbywały się wycieczki. Już pierwszego dnia zwiedziliśmy ruiny zamku w Świnach oraz w Bolkowie. Następnie dotarliśmy  do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska

w Kowarach, a potem Karpacza, aby zwiedzić świątynię Wang, Muzeum Zabawek oraz Muzeum Sportu. Jednak największe wrażenie zrobiła na nas całodniowa wycieczka do  Rudawskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zdobyliśmy jeden ze szczytów o nazwie Sokoliki. Po ciężkiej wspinaczce udaliśmy się na basen w Cieplicach.

Pobyt na ,,zielonej szkole” dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć między innymi  dzięki naszemu wspaniałemu przewodnikowi – panu Kazimierzowi, który potrafił przepięknie i interesująco opowiadać o zamkach, przyrodzie i zabytkach. Każdy uczeń miał szansę pokazania się z jak najlepszej strony, gdyż zadania, które przed nim stawiali nauczyciele, były dostosowane do jego możliwości. W każdym dziecku to „coś“, co odpowiednio stymulowane dowartościowywało go, mobilizowało i umożliwiało harmonijny rozwój. Dzieci, które wyjechały na zieloną szkołę uczyły się samodzielności, samokontroli i samooceny. W trakcie trwania zajęć poznawały słabe i mocne strony swojej działalności.

Czas minął bardzo szybko. Do domu wróciliśmy uśmiechnięci i zadowoleni, z mnóstwem miłych wspomnień.

Dziękujemy darczyńcom, dzięki którym  wszystkie dzieci mogły pojechać na ,,zieloną szkołę”.

Byli to Urząd Gminy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Radwanicach  oraz Parafialny Zespół Caritas w Łagoszowie Wielkim

 

[SinglePic not found]  [SinglePic not found]  [SinglePic not found]