Dnia 15.11.2023 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje dla klas 0 – III do powiatowego konkursu
recytatorskiego ,, Srebrna Muza”. Celem konkursu było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na piękno poezji, promowanie sztuki żywego słowa, doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich oraz możliwość skonfrontowania swoich umiejętności ze zdolnościami innych osób.
Konkurs przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje.
Wybór laureatów był niełatwy, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Emilia Kantek – przedstawiciel Domu Kultury w Radwanicach, Wioleta Magdziak oraz Katarzyna Frankowska
Laureatami w kategorii klas 0- I zostali:
Agata Matczak – I miejsce,
Jagna Zawada – II miejsce,
Iga Pulkowska – III miejsce
Bartosz Samul – wyróżnienie,

w kategorii klas II-III :
Nina Olewnik – I miejsce,
Antonina Wrońska – II miejsce,
Jakub Kurek – III miejsce
Jan Krzysztofiak – wyróżnienie.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci będą reprezentować naszą szkołę na
szczeblu powiatowym. Wszystkim gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział w konkursie i
dzielenie się pięknem poezji.
Wioleta Magdziak

laureaci konkursu
laureaci konkursu
laureaci konkursu
laureaci konkursu
laureaci konkursu
laureaci konkursu
laureaci konkursu
laureaci konkursu
laureaci konkursu