W związku z ograniczeniem bezpośrednim działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci pragniemy utrzymać kontakt z naszymi podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą, młodzieżowymi wolontariuszami – ogłaszając konkurs z nagrodami. Ze względu na miesiąc listopad, kiedy przypada szczególne święto dla Polaków – ich tematyką związana jest z popularyzacją wychowania patriotycznego będącego jednym z celów statutowych TPD.
Konkurs przeznacza się dla 2 grup wiekowych:
– dzieci od 7 lat – 11 lat
– dzieci i młodzież od 12 lat do 18 lat z terenu województwa dolnośląskiego.
Wypełniony logogryf (krzyżówkę) należy przesłać nasz adres e-mail: konkurs.tpdlegnica@gmail.com lub pocztą na adres Dolnośląski Oddział Regionalny TPD z/s w Legnicy , Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica, tel. 76 724 51 09 do dnia 10 listopada 2020 r. podając następujące dane: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, adres, telefon lub adres e-mail.
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy do 10 nagród w każdej grupie wiekowej a listę z nagrodzonymi osobami ogłosimy do 15 listopada.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach!!!