kl. I-III

I miejsce – Bartosz Pulkowski i Jakub Stadther

II miejsce – Dominik Tatarynowicz i Hanna Frankowska

III miejsce – Patrycja Baszyńska i Nikola Dziedzic

kl. IV-VIII

I miejsce – Hanna Kałużka

II miejsce – Daria Szulczyńska

III miejsce – Oskar Kulig