Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

  • prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,

  • prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

  • jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,

  • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Etap przedszkolny i szkolny

Kategorie:

Przedszkole: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki

Szkoła: kl. I, kl. II, kl. III, kl. IV-VI oraz kl. VII-VIII

Przewidujemy w każdej kategorii miejsca i wyróżnienia oraz drobne nagrody za udział.

Prace należy dostarczyć wychowawcom grup przedszkolnych i klas I-III oraz nauczycielowi plastyki (kl. IV-VIII).

Konkurs koordynują przewodniczące Kół Przyjaciół Dzieci:

– p. Beata Orator – kl. I-III

– p. Edyta Maćkowiak – kl. IV-VIII

Termin: 02.11.2020 r.

Etap regionalny

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie

1) przedszkoli,

2) edukacji wczesnoszkolnej,

3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz

4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe.

W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

Termin:05.11.2020 r.