13 października 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego
w Radwanicach odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. To ważne wydarzenie nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Radwanice- Pan Paweł Piwko, Przewodnicząca Rady Gminy- Pani Ewa Flak, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach- Pani Izabela Jokiel, Wicedyrektor- Pani Agnieszka Olchowska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych- Pani Arleta Wojcińska, oraz przedstawiciele Rady Rodziców- Pan Jarosław Bendyk i Pani Martyna Sioma, a także rodzice uczniów klas pierwszych. Zanim odbyło się oficjalne przyjęcie dzieci do grona społeczności szkolnej musiały wykazać się tym czego już nauczyły się w szkole: śpiewanie, recytacja wierszy, taniec, a także odpowiedzi na różne pytania. Po zakończeniu prezentacji goście potwierdzili, że dzieci zdały “egzamin pierwszoklasisty” i nastąpiło uroczyste ślubowanie, po którym Pani Dyrektor Izabela Jokiel dokonała pasowania dzieci wielkim ołówkiem na co dowodem były otrzymane przez dzieci akty pasowania ucznia wręczone przez wychowawców. Pierwszaki otrzymały także legitymacje oraz upominki od gości: Pana Wójta, Przewodniczącej Rady Gminy, od Dyrekcji i Rady Rodziców. Po zakończeniu części oficjalnej w klasach odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wszystkim pierwszakom życzymy samych pięknych dni w szkole.

Natalia Horoszczak- Bethke

klasa 1b i zaproszeni goście
pasowanie na ucznia
pasowanie na ucznia
przemówienie pani dyrektor
klasa 1 a
klasa 1b