16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Jest to globalna inicjatywa, której celem jest zwiększenie świadomości znaczenia ratowania życia poprzez prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez osoby postronne, świadków zdarzenia. Dzieci z Publicznego Przedszkola w Radwanicach podczas zajęć uczyły się jak radzić sobie z poszkodowanym oraz poszerzały wiadomości i umiejętności na temat zakresu udzielania pierwszej pomoc osobie u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji sera.

nauka przedszkolaków resuscytacji krążeniowo – oddechowej
nauka przedszkolaków resuscytacji krążeniowo – oddechowej
nauka przedszkolaków resuscytacji krążeniowo – oddechowej
nauka przedszkolaków resuscytacji krążeniowo – oddechowej