Nauczyciele pani Edyta Maćkowiak i pani Ala Kuczer wraz z uczniami klas 6 i 7 przygotowały przedstawianie pt.”Posiedzenie Rady Pedagogicznej”. Wszyscy aktorzy wczuli się w rolę i zagrali ją perfekcyjnie! Inscenizacja cieszyła się bardzo miły odbiorem oraz gromkimi brawami.Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Jest to dzień szczególny. To święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują.

,,Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce, za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę

Właśnie ten fragment, pochodzący z wiersza K. J. Gałczyńskiego, był mottem uroczystego apelu, który odbył się w naszej szkole 15 października bieżącego roku o godzinie 10.20.
W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrała się Dyrekcja Szkolna, Nauczyciele i cała społeczność uczniowska. Nie zabrakło też przedstawiciela Rady Rodziców, pana Jarosława Bendyka Odpowiedzialną za przygotowanie oprawy artystycznej w tym roku szkolnym, była klasa 6B. Cała oprawa artystyczna była bardzo bogata. Szóstoklasiści przygotowali piękne wiersze, jak również teksty napisane prozą które podkreślały znaczenie Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wszystko to zostało zręcznie poprzeplatane podniosłymi piosenkami. Atmosfera była bardzo uroczysta, ale również zawierała elementy humorystyczne. Dzięki temu odczuć można było wyjątkowość tego święta, ale także radość życia społeczności szkolnej. Cała uroczystość została zręcznie uwieńczona czymś miłym dla podniebienia. Grupa uczniów klasy 6B przygotowała własnoręcznie wypieki domowe w postaci sympatycznych pierniczków w kształcie serca. Serduszka zostały wręczone Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Tyczynie. Wręczenie słodkich upominków było wyrazem wdzięczności za trud i czas poświęcony naszej edukacji i wychowaniu.

W tym samym dniu zostały również rozdane nagrody za pracę plastyczne, które przedstawiały sowę, symbol mądrości. Mamy nadzieję, że zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież oraz dzieci radośnie i uroczyście przeżyli Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Występ uczniów
Występ uczniów
Występ uczniów
Występ uczniów
podziękowania od pani dyrektor
uśmiechnięci widzowie
uczniowie rozdają kwiaty
wręczanie kwiatów pani dyrektor od zaproszonych gości
wręczanie kwiatów pani dyrektor od zaproszonych gości
wręczanie kwiatów pani dyrektor od zaproszonych gości