Choć jeszcze trwa zima, w naszej szkole powiało wiosną i dobrocią. Dzisiaj (21 lutego) odbyły się warsztaty świąteczne, które prowadziła p. Aneta Steciąg. Uczestnikami twórczego spotkania byli wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu kl. IV-VI, którymi opiekuje się p. Izabela Jokiel. Dzieci wykonały wiosenne i świąteczne ozdoby: kartki, barwne motyle, dekoracyjne świeczniki i kolorowe kwiaty. Dzieła młodych artystów zostaną wystawione na sprzedaż podczas koncertu “Juniorzy – Seniorom”. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany rodzinie z Radwanic, która ucierpiała w wyniku pożaru. Dziękujemy paniom,które uczestniczyły w dzisiejszym spotkaniu, a są to:Marta Tarkowska, Beata Niemczyk, Bożena Toporowska i Katarzyna Burzyńska.