W piątek 15. lutego w Liceum Ogólnokształcącym nr.XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej. Celem Konkursu była popularyzacja poezji niemieckojęzycznej, stwarzanie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji poprzez zaprezentowanie umiejętności recytatorskich w języku obcym, rozbudzenie zainteresowań lingwistycznych uczniów, wzmocnienie ich motywacji do doskonalenia się w nauce języka niemieckiego oraz kształtowanie w nich otwartości i ciekawości wobec innych kultur. Na scenie zaprezentowało się ponad 70 uczestników z województwa dolnośląskiego. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiła Sylwia Kobzda IIIA gim., Natalia Kuminek IIIA gim. i Weronika Woźniak IIIA gim., uzyskawszy dyplomy uznania. Konkurs był dla nas ciekawym i bardzo pozytywnym doświadczeniem.

       

Uczestniczkom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych występach.