W dobie XXI wieku, gdzie zarówno rodzice, dzieci i nawet dziadkowie ciągle się spieszą za rosnącymi zmianami cywilizacyjnymi okazuje się, że jesteśmy empatyczni i potrafimy pomagać innym. 18 maja 2019 r. społeczność lokalna dowiodła, że nie jest nam obojętne, gdy ktoś jest chory i potrzebuje wsparcia finansowego. W sobotni ranek z inicjatywy pani Marzeny Wyrwy – sołtys gminy Lipina i innych sołectw oraz Dyrektora GOK-u w Radwanicach pana Bartosza Hejmeja przy współpracy pana Wójta Pawła Piwko odbył się Rodzinny Piknik Charytatywny dla pani Barbary Adamczyk. Dołączyło wiele organizacji, TPD, ludzi dobrej woli, chór pod kierownictwem pani Aleksandry Stramy, Klub Seniorów „Optymiści”, Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” w Radwanicach, strażacy oraz przedszkolaki i uczniowie. Była kawiarenka, kiermasze, pokaz OSP. Można było pojeździć na motorze, na koniu i posiłować się na rękę.

Darek – wnuczek pani Basi był wychowankiem przedszkola, a obecnie jest uczniem klasy IV.  Tym bardziej więc odczuliśmy solidarność wzięcia udziału w akcji.  Cieszymy się, że łączyła nas wspólna idea czynienia dobra, bo jak śpiewały dzieci z grup: „Słoneczka”, „Gwiazdeczki”, „Motylki” i „Sówki” z Publicznego Przedszkola w Radwanicach „Zróbmy coś dobrego… w  dobro graj…”, „Jesteśmy Polką i Polakiem” i jako Polacy i społeczność lokalna z gminy Radwanic poczuwamy się, aby wzajemnie nieść miłość i zrozumienie.

Zebrany dochód ze sprzedaży rękodzieł, ciast wykonanych przez lokalne sołectwa oraz pieniądze przekazane przez mieszkańców oraz stowarzyszenia tj. Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” przeznaczone zostaną na leczenie pani Basi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji charytatywnej.

 

Kolejne przedsięwzięcie ukazało, że gmina Radwanice jest „wielka” i realizuje przesłanie zgodnie z nauką Jana Pawła II „Bogaty nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”