Dzieci z grupy „Motylki” z Publicznego Przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radwanicach, zostały już prawdziwymi przedszkolakami. Pasowanie na przedszkolaka to bardzo ważna uroczystość dla całego przedszkola i rodziców dzieci. W naszym przedszkolu odbyło się ono 20.11.2015r. Dzieci podeszły do tego z entuzjazmem- przez wiele tygodni pilnie uczyły się piosenek, wierszy i tańca, cierpliwie znosiły próby części artystycznej. Był to dla nich ogromny, ale miły wysiłek, nagrodzony gromkimi brawami w dzień samego występu. Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się w przedszkolu. Odświętny strój, a także wystrój sali, podkreśliły doniosłość wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani Bogusława Niemasz- Dyrektor Przedszkola- z pomocą zaczarowanego ołówka dokonała pasowania. Na pamiątkę tej ważnej chwili, każde dziecko otrzymało dyplom, książeczkę oraz plakietkę super przedszkolaka. Po części oficjalnej, rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni do wspólnej zabawy oraz poczęstunku.