OFERTA ZAJĘĆ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W RADWANICACH

Publiczne Przedszkole w Radwanicach oferuje bogatą ofertę zajęć odbywających się w ramach podstawy programowej, mianowicie:

 • zajęcia języka angielskiego,

 • logopedię (indywidualne zajęcia i w małych 4-5 osobowych grupach),

 • zajęcia rytmiczne,

 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (w małych grupach 4-5 osobowych),

 • zajęcia terapeutyczne (indywidualne i w małych grupach),

 • zajęcia z terapii ręki (indywidualne i w małych grupach),

 • zajęcia z pedagogiem specjalnym (indywidualne i w małych grupach),

 • religia

 • odpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu w ramach zajęć organizujemy także:

 • wycieczki terenowe w okolice przedszkola,

 • koncerty filharmonii,

 • przedstawienia teatralne w przedszkolu i wyjazdowe,

 • wyjazdy do kina, teatru, w ciekawe miejsca

 • zajęcia tematyczne (eksperymenty, wyjścia do biblioteki, spotkania z ciekawymi ludźmi),

 • spotkania integracyjne (np. zajęcia otwarte, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Andrzejki, Mikołajki, Zajączek, Dzień Przedszkolaka, Bal Karnawałowy, Wigilia),

 • możliwość rozwijania zdolności dzieci poprzez udział w konkursach: plastycznych, recytatorskich i innych w przedszkolu i poza nim, a także poprzez udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach, występach okazjonalnych,

 • spotkania z psychologiem i pedagogiem szkolnym

Staramy się, by pobyt dziecka w naszym przedszkolu był dla niego przyjemnością, a zajęcia, które się odbywają były urozmaicone i atrakcyjne dla wszystkich przedszkolaków. Wykwalifikowana kadra placówki korzysta z dostępnych nowoczesnych metod i form pracy i stara się, by dzieci były i czuły się bezpieczne, szczęśliwe i kochane.

Natalia Horoszczak- Bethke