Dnia 27.11.2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach odbył się ,,Dzien Profilaktyki”. Warsztaty  przeprowadzili specjaliści z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa.

Podczas zajęć z młodszymi uczniami poruszony był temat agresji i cyberprzemocy (przemocy elektronicznej) pt. ,,Cyfrowe SOS”. Ze starszymi omawiano szkodliwości substancji psychoaktywnych i alkoholowych w organizmie człowieka. Tematem spotkania był ,,Pierwszy stopień”, który mówił o zgubnych skutkach nałogów.

Zakończeniem ,,Dnia Profilaktyki” w naszej szkole były warsztaty dla rodziców pt.: ,,Lustrzane odbicie – słów kilka o podniesieniu świadomości i znaczeniu rodziców w budowaniu samooceny dziecka”.