Kl. I-III
I m. – Maja Pochylska
II m. Miłosz Frątczak
III m. – Hanna Kałużka

Kl. IV-VI
I m. – Mikołaj Kałużka
II m. – Szymon Kęska