KONKURS  „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

*termin nadsyłania prac: 20 maja 2017

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki do dnia 15 maja.

Zarząd Oddziału Legnickiego TPD przy współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Legnicy zapraszają do udziału w XV Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym „MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu legnickiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.

Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 i A3 w dowolnej technice płaskiej, a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).

Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace należy opisać DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI w następujący sposób – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu.

Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat i powyżej 15 lat oraz w kategorii fotografia. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy zaznaczają, iż dostarczonych prac nie zwracają.