REGULAMIN XV KONKURSU PLASTYCZNEGO TPD
“ŻYJMY ZDROWO  I BEZPIECZNIE  ORAZ  BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”

*termin dostarczania prac: 15 marca 2017

Konkurs ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia (racjonalne odżywianie, uprawianie sportów, właściwe spędzanie wolnego czasu, zapobieganie nałogom) oraz bezpieczeństwa (bezpieczne poruszanie się po drogach, bezpieczna kąpiel, zapobieganie pożarom itp.).

Jak w roku poprzednim przewidujemy (w etapie regionalnym)  także wydzielenie w konkursie części dotyczącej zasad ruchu drogowego. Dla osób, które podejmą ten temat przewidziane są specjalne nagrody i wyróżnienia.

*Format –  nieprzekraczającym A2 (59,4cm x 42cm)

*Technika płaska (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.)

NAGRODY

Prace plastyczne w etapie szkolnym oceniane będą w kategoriach: 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat oraz 10-13 lat.
Prace plastyczne w etapie regionalnym będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: 4-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat i powyżej  16 lat. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Organizatorzy regionalni nie zwracają nagrodzonych prac.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz do nauczycieli plastyki w klasach IV-VI.