16 maja uczniowie klasy 3 b: Hanna Banaszak, Kacper Ciosek, Lena
Górkiewicz, Amelia Łojek, Izabela Murjas i Nikoła Śladewska, reprezentowali
naszą szkołę w regionalnym etapie konkursu „Patriotyzm Jutra”, który odbył się
w DODN w Legnicy.
Przez dłuższy czas uczniowie pod opieką p. Izabeli Jokiel i przy ogromnym
wsparciu swoich rodziców przygotowywali projekt „Bliskie spotkania z Małą
Ojczyzną”. Odwiedzili 16 ciekawych miejsc w najbliższej okolicy i regionie,
aby zebrać materiał zdjęciowy. Podczas konkursu prezentowali efekty swojej
pracy opowiadając między innymi o zabytkach, pomnikach czy rezerwatach
przyrody, ale również o radwanickich słoniach. W zmaganiach wzięły udział
3 drużyny. Zwyciężyła drużyna ze SP w Niedźwiedzicach, której serdecznie
gratulujemy. Drużyny z Radwanic i Chojnowa zaprezentowały się doskonale.
Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w tym konkursie po raz pierwszy,
a więc „pierwsze koty za płoty”. Było to ciekawe doświadczenie, ponieważ
wymagało pracy zespołowej i opanowania trudnej sztuki wystąpienia
publicznego. Dzieci poradziły sobie świetnie. Izabela Jokiel

uczniowie 3b wykonują zadania przy stoliku
uczniowie 3b przy swojej tablicy
uczniowie 3b z nagrodami
uczniowie 3b z panią Izą i panią dyrektor