W naszej szkole od wielu lat działa Koło Przyjaciół Dzieci. To jedno z czterech kół funkcjonujących w ramach Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach. Do Koła należą nauczyciele, pracownicy administracyjno-obsługowi , rodzice oraz członkowie wspierający. Głównym celem tej organizacji jest niesienie pomocy dzieciom.
W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci obchodziło 95-lecie działalności. Regionalna uroczystość odbyła się w Samorządowym Centrum Edukacyjnym w Radwanicach.
Podczas uroczystości wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach. Jako pierwsze zaprezentowały się przedszkolaki. Wprowadziły publiczność w radosną, wiosenną tematykę poprzez różnobarwne stroje, taniec do muzyki Antoniego Vivaldiego i piosenkę. Dziecięce marzenia o słońcu, zabawie i przyjaźni wyśpiewał chór „Rybałci” pod kierownictwem p. Aleksandry Stramy. Gorącymi oklaskami został nagrodzony zespół tańca ludowego prowadzony przez p. Beatę Orator. Na scenie pojawili się również uczniowie – członkowie zespołu tańca nowoczesnego działającego przy GOK-u w Radwanicach.