Powiedz mi, to zapomnę.

Naucz mnie, to może zapamiętam.

Zaangażuj mnie, to się nauczę”.

Benjamin Franklin

W trosce o poprawę bezpieczeństwa – nasze przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach przybliżających próbną ewakuację zorganizowaną przez nauczyciela- strażaka OSP Gaworzyce. Oczywiście wcześniej z dziećmi odbyły się pogadanki na temat niebezpiecznych zachowań, zagrożeń wypływających z zabawy niebezpiecznymi przedmiotami, dzieci wiedziały, jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia przedszkola. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem dzieci i pracowników przedszkola oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. Przedszkolaki bardzo sprawnie ustawiły się na zbiórkę, a następnie parami udały się drogą ewakuacyjną do ogrodu przedszkolnego. To była bardzo cenna nauka bezpiecznych zachowań.

ewakuacja dzieci z przedszkola
ewakuacja dzieci z przedszkola
ewakuacja dzieci z przedszkola
ewakuacja dzieci z przedszkola
ewakuacja dzieci z przedszkola
ewakuacja dzieci z przedszkola