Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do Publicznego Przedszkola oraz do klasy
I Szkoły Podstawowej w Radwanicach na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Radwanice w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkola oraz do klas pierwszych.

plakat informacyjny

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do Publicznego Przedszkola w Radwanicach
  • Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego
    w Radwanicach
  • Zarządzeniem nr 0050.12.2024 Wójta Gminy Radwanice w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
    do przedszkola oraz do klas pierwszych