Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego informuje, że zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Radwanicach odbędzie się w ostatnim tygodniu sierpnia.
Szczegółowy termin i godzina zebrania będzie podana w późniejszym terminie.