plakat banku

Bank Spółdzielczy w Legnicy kontynuuje program stypendialny dla najlepszych uczniów z Gmin: Kunice, Krotoszyce, Legnickie Pole, Gaworzyce, Radwanice i Żukowice oraz dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy. Z Gminami i Zespołem Szkół Ekonomicznych zostały podpisane umowy o współpracy, gwarantujące wypłatę stypendiów dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2023/2024, za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.