Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-6.
  2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną propozycje nazwy.
  3. Karty zgłoszeniowe uczestnictwa w konkursie znajdują się u p. Gabrieli Węgrzynek.
  4. Wypełnioną kartę oddajemy do dnia 31 maja do p. Gabrieli Węgrzynek.