„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy

Potrzeby innego człowieka

Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie pomocną dłoń…”

 

P O D Z I Ę K O W A N I E

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Publicznego Przedszkola

 przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radwanicach pragną wyrazić
gorące i serdeczne podziękowanie sponsorowi kiermaszu mikołajkowego

 FIRMIE CARO I PANU GRZEGORZOWI NARANOWICZOWI.

Dzięki ludziom dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.

Nasi wychowankowie cieszą się z każdych oferowanych darów.

Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzeń.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

Bogusława Niemasz