[SinglePic not found]W naszym przedszkolu poza realizacją treści określonych w Podstawie Programowej, autorskich programach, planach pracy, harmonogramach imprez i uroczystości nauczyciele realizują także inne cele i projekty. Tym razem mieliśmy przyjemność gościć Panie edukatorki ze Stowarzyszenia „Szansa”, które przyjechały do dzieci w ramach projektu „Szansa naPrawa”. Projekt obejmował grupy 5-6 latków: „Żabki”, „Muchomorki” oraz „Smerfiki”. Akcja ma na celu zapobiegać przemocy wobec dzieci poprzez edukację samych dzieci na temat ich praw- praw dziecka, a także praw człowieka, po to by dzieci miały świadomość czym są te prawa i do czego są potrzebne, a przede wszystkim by wiedzieć, że mają prawo do ochrony przed krzywdzeniem. Podczas zajęć z edukatorkami dzieci dowiedziały się, kto może im pomóc w sytuacji zagrożenia przemocą i jak unikać takich sytuacji, a także kształtowały swoją świadomość odnośnie życia codziennego i tolerancji wobec siebie i odmienności innych. Nie obyło się oczywiście bez upominków, wesołych zabaw i rysowania. Przedszkolaki z zajęć wyszły szczęśliwe i bogatsze w wiedzę i nowe doświadczenia 🙂

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII

Natalia Horoszczak- Bethke
Agnieszka Olchowska