Poniżej zamieszczam plik z listą dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014.

Grupa przedszkolna 2013/2014