Poniżej zamieszczamy plik z listą dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Grupa przedszkolna 2015/2016