29 października 2012 roku wszystkie grupy przedszkolne dziękowały nauczycielom i innym pracownikom przedszkola za prace na rzecz przedszkolaków, pomoc w codziennym realizowaniu zadań przedszkolaka. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Na zakończenie w podziękowaniu za cierpliwą, wytrwałą pracę wręczyły laurki.