Bardzo miło nam poinformować, że Fundacja Polska Miedź z siedzibą w Lubinie pozytywnie rozpatrzyła wniosek Gminy Radwanice i udzieliła darowizny w kwocie 20.000,00 zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia do sal dydaktycznych przedszkola w Radwanicach w ramach projektu pn.: ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Dzięki wsparciu Fundacji Gmina Radwanice mogła zakupić meble do nowego obiektu przedszkolnego, w tym krzesełka, stoliki, leżaczki, szatnie itp. Realizacja przedsięwzięcia zapewniła, prawie 150 dzieciom uczęszczającym obecnie do przedszkola, poprawę jakości kształcenia oraz odpowiednią jakość bazy oświatowo – edukacyjnej.