Uwaga!

Trwają zapisy do Publicznego Przedszkola w Radwanicach. Zachęcamy rodziców do zapisu dzieci. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do przedszkola określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Radwanice z dnia 4 lutego 2021 r. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny 2021/2022 zostaną rozdane dzieciom w przedszkolu przez wychowawcę grupy.
Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola, które jeszcze nie uczęszcza do placówki do pobrania w zakładce http://www.zsp.radwanice.pl/?page_id=7156 lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, ul. Tenisowa 1.