ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU DZIECI I RODZICÓW, A MOŻE STARSZE RODZEŃSTWO DO 2 EDYCJI
 KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO “WIERSZOKLECI O ZDROWIU”.

Termin: 9 kwietnia – 8 maja 2016 roku.

Cel konkursu: rozwijanie postawy prozdrowotnej, rozbudzanie kreatywności, kształtowanie świadomości w zakresie zdrowego żywienia, higieny, rozwijanie zdolności plastycznych i pisarskich

Technika: tekst wiersza może być napisany komputerowo lub ręcznie przy pomocy dorosłych lub starszego rodzeństwa.

Proszę o podpisanie się imieniem i nazwiskiem dziecka oraz pomagających.

Odbiorca: dzieci w wieku 3-6 lat z rodzicami, starszym rodzeństwem

Regulamin: wiersz na temat zdrowego odżywiania – Owoce, Warzywa, Piramida żywienia, higieny, ćwiczeń itp.

Wiersz powinien być oryginalny, autorski, nie przepisany z książki.
Maksymalnie zawierać może 5 zwrotek 4 wersowych. Wiersz nie musi być ułożony w zwrotkach.

Do wiersza można wykonać, ale niekoniecznie ilustracje wykonaną kredkami ołówkowymi lub świecowymi obok wiersza lub pod wierszem.

 Aby zachęcić  dzieci i Szanownych Rodziców/Opiekunów do udziału zapewniam, że taki tomik już został opublikowany w przedszkolu, aby wydać tomik w drukarni potrzebny jest zbiór wielu wierszy, które połączymy z 1 edycją.

Dla wszystkich będą nagrody pocieszenia i dyplomy. Dla laureatów dyplomy i niespodzianki.

Jury ocenia: oryginalność, tematykę zgodną z promocją zdrowia.

Powodzenia 🙂